120803: Procesdossier RvS 201200863 Sloopkosten 2eJvdH89 tweede keer

120808 Pleitnota Drs Ing. H.Chr Bremer Raad van State 8 augustus 2012
120717 Aanvulling gronden 2 procedure 201200863/1/A1  + bijlagen:
120716 Uitnodiging Ron de Waal voor zitting 8 augustus 2012
120710 Communicatie inspecteur Ron de Waal<>Bremer na brand 8mrt2005
120708 Berekening belasting stempels naast draagmuur
120703 B>RvS Verzoek extra spreektijd
120404 S>B antwoorden op WOB-vragen over dossier Tijsterman
120330 S>RvS  Verweerschrift
120223W B>S WOB-vragen  over dossier Tijsterman
120223 RvS>B nadere stukken + 110204Proces verbaal + 110204PleitnotaBremer
120221 B>R aanvulling gronden + bijlagen:
120220 RvS>B U moet tijdig motiveren
120219 Opmerkingen verhoor onder ede inspecteur de Waal door bestuursrechter op 81016
120215 RvS>B schriftelijk motiveren noodzaak verslag
120124 RvS>B U mag tot en met 21 februari gronden aanvullen
120123 B>RvS Hoger Beroep tegen 10/1838 + bijlagen
120110 Aanvulling bezwaarschrift zuiver schadebesluit slopen voorgevel
111213 Uitspraak 13 december 2011
111025 Ron de Waal wordt vervolgd voor omkoping gebaseerd op 86000 telefoontaps
110811 B>R Er was niets dringends
110804 S>R + bijlagen 81016 + 100223
110501B B>R Reactie op brief stadsdeel
110501V Verklaring om geen zitting achterwege te laten
110412 Reactie stadsdeel
110321 Reactie Bremer
110223 Reactie stadsdeel 10/1838
110214 Beslissing RB 10/1838: verweerder mag over 2 weken reageren
110204Pv  Proces verbaal Rechtbank
110204Br Pleitnota Bremer
110124 B>R Bremer aanvullende stukken 10/1838: + Proces dossier
110119 B>R verzoek tot uitstel in zake 10/1838 + bijlagen 81016 + 101201
101201 Termijnverlenging oordeel schade door VGA
100615 Verweerschrift stadsdeel – bijl
100416 Beroepsschrift  + bijlagen
100331 B: Verzoek om volledige dossier te betrekken bij besluit “sloopkosten”
100309 SD: besluit om 44.879,02 Euro aan te merken als verrijking
100308 SD: Kennisgeving nieuwe beslissing op bezwaar dd 23 februari spoedeisende dwang
100305 Bremer: Betalingsherinnering om geld terug te storten
100223 SD: derde herzieningsbesluit om Bremer te laten betalen voor vernielingen
100223T Lijst met volgens stadsdeel “uitgevoerde” werkzaamheden 8 t/m 11 maart 2005
100105 S>B geen terugbetaling: situatie was spoedeisend en hoefde niet schriftelijk
91228 Bremer verzoekt stadsdeel 45051,79 Euro sloopkosten terug te betalen
91223 Uitspraak RvS : vernietiging besluit 70605 “spoedeisende” bestuursdwang
90422 B>R hoger beroep aanvulling 1
90220 B>R hoger beroep
90115 Uitspraak Rechtbank 07/2844 beroep ongegrond
81016 Procesverbaal verhoor onder ede van inspecteur Ron de Waal
80904 Antwoorden Robert Boeren op vragen stadsdeel
80709 Procesverbaal zitting rechtbank: besluit tot oproeping Ron de Waal voor verhoor
80708a Briefje Boeren uit prive archief Ron de Waal
80708b Bremer gaf geen opdracht
71107 Geen spoedeisende werkzaamheden en stabiliseren gevels kostte 9000Euro
70831 Dwangbevel tot betaling kosten spoedeisende bestuursdwang 45.051,79 Euro
70829 RvS: Uitspraak over adres zelfstandige woning 2eJvdH89-1
70605 Besluit om besluit van 50414 te handhaven en achteraf op schrift te stellen
70504 Advies Adviescommissie bezwaarschriften
70421 Inspecteur Ron de Waal verdachte in zaak van omkoping en corruptie
70222a Verslag hoorzitting
70222b Pleitnota DB
70222c Pleitnota Bremer
70210 B>S Aanvullend bezwaarschrift
51028 S>B  Uitstel aanmaning tot 6 weken na beslissing op bezwaarschrift 20 mei 2005
50606 Boeren mocht mee bieden met 2 bekenden op pandje van Stadsdeel Oud zuid
50520 B>S Als bezwaarschrift aangemerkte brief
50513 S>B Brief inzake kosten noodvoorzieningen
50414 Kennisgeving (besluit) kosten in rekening te brengen voor veiligheidsmaatregelingen
50407S Gedateerde opdrachtbevestiging met werkomschrijving Tijsterman
50331wk1 Kosten Tijsterman in week 10 van 2005
50331Tot Totale kosten Tijsterman weken 10 t/m 13
50331Tot Afvoer reststromen: asbest, baksteenpuin en dakleer(?)
50324 S: verslag mbt brand 2eJvdH89 dd 8 maart 2005
50323G Geluidsopname telefoongesprek Bremer met Ron de Waal
50323T Transcriptie telefoongesprek Bremer met Ron de Waal
50321A Schoorsteen staat nog op 2eJvdH89-3
50321B Sloop gevel 2eJvdH89 zonder toestemming
50316 Transcriptie telefoongesprek Bremer met  eigenaar Boeren van 2eJvdH91
50315 Muur tussen 2eJvdH89-91 wordt met de hand en 3man met opbouwkraan gesloopt
50313 Muur tussen 89-91 staat nog: voorgevel ongewijzigd sinds 50308 om 11 uur.
50312 Telefoongesprekken Bremer
50310 Akkoordverklaring Boeren zat 3 jaar in prive archief Ron de Waal
50310A Aankomst zeecontainer voor Spoedontruiming 2eJvdH89
50310B Bewoners 2eJvdH91 worden met hulp van Tijsterman en opbouwkraan verhuisd.
50309P Parool: Dakgoot verwijderd door Salvage voor werkzaamheden Tijsterman
50309T Transcriptie telefoongesprek: de Waal vroeg chef dhr Paap om Bremer te bellen
50308W Bewoner verhuist pas na 9 maart 2005

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *