120515 Overige dubieuze activiteiten Ron de Waal bij project 2eJvdH87-95

1.Asbestfraude
Sinds 2007 is inspecteur Ron de Waal hoofdverdachte in de zogenaamde asbestfraude zaak.
Bij het asbestfraudeonderzoek door het openbaar ministerie werden maar liefst 100 rechercheurs ingezet en zijn 86.000 telefoongesprekken van Ron de Waal en andere verdachten op genomen en geanalyseerd.
Mede in verband met de asbestfraudezaak en andere zaken is Ron de Waal sinds 2007 niet meer werkzaam bij de afdeling handhaving van Stadsdeel Amsterdam Zuid.

2.Willekeur bij aanschrijvingen en bevoordeling koper stadsdeelpanden
Eind 2004 werden de stadsdeelpanden 2eJvdH87+95 door inspecteur Ron de Waal aangeschreven om de vloeren horizontaal te leggen zodat de bewoners moesten worden uitgeplaatst en niet konden terugkeren. Hierdoor konden de panden door het stadsdeel leeg en vrij van huur worden verkocht.
Op 17 oktober 2005 heeft het stadsdeel de panden 2eJvdH87+95 leeg en vrij van huur verkocht aan een huizenhandelaar die niets met de panden heeft gedaan en binnen 6 maanden heeft doorverkocht met een winst van 1.500.000 Euro.
De eigenaren van de extreem verzakte panden 2eJvdH89t/m93 werden in 2004 niet aangeschreven om de vloeren horizontaal te leggen, zodat de bewoners tijdens de kostbare renovatie in hun woningen konden blijven wonen. Op grond van de scheve vloeren en de criteria van de Huurcommissie zouden de huurders van de particuliere eigenaren altijd een extreem lage huur houden.
Voor de eigenaar van 2eJvdH89 was de aanschrijving op scheefstand door de sinds 1999 lopende procedure tegen de onrechtmatige daad van het stadsdeel de enige mogelijkheid om het pand te kunnen renoveren volgens de reeds in 2000 verstrekte bouwvergunning.
De rechtbank deed een uitspraak op grond waarvan de Oost-Europese krakers gebruik mochten blijven maken van de bovenste drie verdiepingen totdat de gebruiker van de bedrijfsruimte de ruimte beschikbaar zou stellen voor funderingsherstel.

3. Ron de Waal negeerde meldingen van extreem brandgevaar
Bremer heeft in 2004 de Waal vele keren verzocht om de krakers op grond van de extreem brandgevaarlijke situatie te laten ontruimen.
De Waal koos er voor niets te doen nadat Bremer het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel meldde dat het extreem brandgevaarlijke pand niet beschikte over een gas- en elektrainstallatie.
Op schriftelijke vragen van de PvdA over de brand heeft het stadsdeel op 21 maart 2006 verklaard dat als uit een inspectie van de afdeling Handhaving Bouwen en Wonen vast staat dat ten gevolge van het niet functioneren dan wel afgesloten zijn van gas- en/of elektriciteitsinstallaties een onvoldoende veiligheid aanwezig is, gehandhaafd zal worden middels het staken van het gebruik van de desbetreffende woning of het gebouw. In overleg met de Burgemeester zal dan direct tot ontruiming worden overgegaan.
Ondanks de vele verzoeken van Bremer heeft Ron de Waal geweigerd om mee te werken aan de ontruiming van het brandgevaarlijke pand.
Op 8 maart 2005 ging het gekraakte pand door brand verloren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *