120516: Bijlagen dubieuze opdrachtverlening Ron de Waal sloopwerk 2eJvdHeijdenstraat 87+89+91

120516 B>Hylkema Begeleidende email + overzicht dossier d.d. 120515
120515 Overzicht dossier bijlage email Officier van Justitie Hylkema
120514 B>Hylkema  4 motieven
120404  Antwoorden op Wob-Vragen
120223W WOB-vragen Bremer over opdracht sloopwerkzaamheden
120223H B> Officier van Justitie Hylkema
120221 B>RvS aanvulling gronden procedure 201200863: “sloopkosten”
120220 B>Hylkema OM toelichting op aangifte
120219 Commentaar op verhoring onder ede Ron de waal op 16 oktober 2008
120215 Toelichting huidige procedures
120110 Aanvulling bezwaarschrift zuiver schadebesluit slopen voorgevel
111025 Ron de Waal Stadsdeel zuid nog steeds verdachte in asbestfraude zaak
100527A Aangifte 201131348 Bremer: Meineed de Waal
100527B B>Politie Brief met bijlagen voor aangifte
100309 Verzoek om terugbetaling kosten spoedeisende bestuursdwang
100308 Kennisgeving nieuwe beslis op bezwaar dd 23 februari spoedeisende bestuursdwang
91228 Bremer verzoekt stadsdeel 45051,79 Euro sloopkosten terug te betalen
91223 Uitspraak RvS : vernietiging besluit 70605
81021 Email met recherche over verklaring Boeren
81016 Procesverbaal met verhoor onder ede Ron de Waal
80930 Stadsdeel stuurt verklaring van Boeren naar de rechtbank
80904 Verklaring Boeren >>> kan niet kloppen
80709 RB procesverbaal zitting 80709: Bremer gaf geen opdracht en wilde alles zelf doen
80708b S>B Bremer heeft geen opdracht verstrekt voor werkzaamheden
80708a S>B Briefje accoordverklaring Boeren was geregistreerd bij inspecteur Ron de Waal
71107 Verslag Krantz & Polak van bevindingen na de brand
70831 Dwangbevel tot betaling kosten spoedeisende bestuursdwang 45.051,79 Euro
70605 Besluit om besluit van 50414 te handhaven en achteraf op schrift te stellen
70421 Parool: verdachte in asbestfraude zaak Ron de Waal
50606 Eigenaar Boeren van 2eJvdH91 mocht met bekenden bieden op pandje stadsdeel
50414 S>B Bremer moet kosten betalen voor de op 8 maart gegunde  werkzaamheden
50324V Verslag Ron de Waal van brand 8 maart 2005 (datum van publicatie onbekend):
50323G Geluidsopname deel telefoongesprek Ron de Waal – Hans Bremer
50323T Telefoongesprek Bremer + de Waal : Hoe bedoel je gesplitst worden?
50320 Scheefstand panden 2eJvdH85-95 in 1994 + 2000 + 2005
50316 Telefoongesprekken Bremer + Boeren
50312 Telefoongesprekken 8 maart 2005 Bremer
50310 Briefje van Boeren dat drie jaar was “gearchiveerd”  bij Ron de Waal
50309 B: Transcriptie Bremer wil helpen met uitplaatsing en wacht op telefoontje Paap
50308 B: nota Platen Bon werkzaamheden verricht door Bremer op verzoek Ron de Waal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *