120303: Weerlegging stelling Nomden over ambtenaar Ed Molekamp

Dhr Nomden schreef in het verweerschrift:
3.2.19. Volledigheidshalve merkt het DB in dit verband op dat de insinuatie van de heer Bremer dat een ambtenaar bewust het adres heeft afgevoerd om te voorkomen
dat de heer Bremer zijn huurder kon uitzetten (pagina 12 van het bezwaarschrift)
volstrekt onjuist is en bovendien niet is onderbouwd. Nog afgezien van het feit dat
de adresbeschikking van 18 oktober 1999 geen invloed had op de mogelijkheid
om Wildevuur uit te zetten, betwist het DB uitdrukkelijk dat een ambtenaar zich in
die zin zou hebben uitgelaten of deze intentie zou hebben gehad.

Opm55a Bremer:
De door ambtenaar Ed Molekamp opgestelde adresbeschikking van 18 oktober 1999 heeft geen rechtsgevolg en had alleen betrekking op de nietszeggende verandering van de bestemming van 2eJvdH89-H. De bestemming veranderde op niet verklaarbare wijze van bedrijf in “bedrijf + woning”.
De adresbeschikking had geen effect op de positie van de illegale bewoner van de zelfstandige woning 2eJvdH89-1, maar het afvoeren van de woning 2eJvdH89-1 uit het woningbestand des te meer.  De woning werd afgevoerd met document 991015, dat ik nooit van het stadsdeel heb ontvangen.
Volgens document 991015 zou 2eJvdH89-H ontstaan zijn door samenvoeging van
O (onderhuis) en 1-hoog. Hierdoor verdween 2eJvdH89-1 uit het woningbestand.
De brief van 990915 om een zienswijze te geven over de bestemmingswijziging heb ik  niet ontvangen. Direct nadat ik de adresbeschikking ontving heb ik behandelend ambtenaar Ed Molekamp gebeld, met de vraag waarom ik een adresbeschikking kreeg waarop stond dat er in de bedrijfsruimte mocht worden gewoond.
Volgens Ed Molekamp had ik eerder moeten reageren om een zienswijze te kunnen geven. Ik ontving op 20 oktober 1999 alsnog de zienswijze brief (zie 990915).
Illegale bewoning:
Op 13 oktober schreef dhr de Wild Propitius zich uit van de woning 2eJvdH89-1.
De woning werd echter bewoond door W.Wildevuur die de woning in 1990 in onderhuur nam van de huurder en gebruiker van de bedrijfsruimte. (zie 901001).
Op 14 oktober 1999 stond er niemand meer op de woning ingeschreven en mocht de woning niet meer worden verhuurd in verband met de vernieuwbouw.
Als het pand niet gerenoveerd had hoeven worden kon de woning 2eJvdH89-1 worden verhuurd aan een meerpersoonshuishouden (de woning was grote dan 60m2) met een inkomen onder modaal. Aangezien Wildevuur een 1-persoons huishouden voerde en een inkomen had ver boven modaal voldeed hij niet aan de eisen van de SWD om de woning 2eJvdH89-1 te mogen bewonen.
Bovendien stond dhr Wildevuur ingeschreven op het adres van de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H waar ook zijn bedrijf European Perfusion Service stond ingeschreven. (950330). Wildevuur was zelfs stadsvernieuwingsurgent en zou een verhuiskostenvergoeding krijgen van het stadsdeel als hij zou gaan verhuizen vanuit de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H. (zie 990730).
Als het stadsdeel niet in het geniep het adres van de zelfstandige woning
2eJvdH89-1 had laten verwijderen uit woningbestand had de SWD eind oktober 1999 een meldingsformulier (zie 991032?) gestuurd waarop ik kon aangeven dat de woning 2eJvdH89-1 leeg was gekomen en dat ik de woning zou gaan renoveren volgens het vernieuwbouwplan op grond waarvan alle bewoners van het pand stadsvernieuwingsurgent waren.
Actie stadsdeel:
Doordat het stadsdeel de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 had laten verwijderen uit het woningbestand kon de SWD geen controle meer doen naar de illegale bewoning van 2eJvdH89-1. De woning 2eJvdH89-1 bestond namelijk officieel niet meer.
Op document 991015 was aangegeven dat er 2 verdiepingen zouden zijn samengevoegd. Dat is volstrekt onjuist, want er heeft tussen 1980 en oktober 1999 geen verbouwing plaatsgevonden.
Er is bovendien nimmer een samenvoegingsvergunning verstrekt.
Ik heb als eigenaar in oktober 1999 van het stadsdeel geen informatie gekregen dat de woning 2eJvdH89-1 zou worden afgevoerd en waarom.
Voor de onrechtmatige onderhuurder kwam het afvoeren van de zelfstandige woning uit het woningbestand zeer goed uit. De SWD kon namelijk niet meer handhaven op de onrechtmatige bewoning.
Ed Molekamp spreekt zijn mond voorbij:
In een telefoongesprek van 23 augustus 2001 klapt Ed Molekamp uit de school.
Op mijn reactie dat het stadsdeel beter helemaal geen tijd in de adresbeschikking en het afvoeren van het adres had kunnen stoppen reageert Ed Molekamp met:
183.Molekamp: Nee,Ja,Ja. Dan had jij lekker je bewoners er uit kunnen schoppen zeker. Ha, ha, ha. Ja.
Nee, Eh. Volgens mij klopt het en anders moet je maar weer een verzoek indienen schriftelijk. Dan gaan we er wel weer naar kijken.   
195.Bremer: Maar waarom zou ik de bewoners er uit willen schoppen?
Molekamp: Nou ja dat mag ik ziet zeggen misschien.  
Als ik bewoners over de vloer krijg die dat zeggen dan neem ik dat over. Het is misschien niet zo verstandig als ik dit zeg, maar ja.
Blijkbaar heeft dhr Ed Molekamp het adres bewust afgevoerd, zodat dhr Wildevuur niet door de SWD uit de zelfstandige woning kon worden gezet.
Ed Molekamp heeft dit gedaan nadat een bewoner bij hem was langsgekomen, die vreesde om uit zijn woning zou worden geschopt.
Ed Molekamp en zijn hoofd Redband Visser handelden ontzettend snel.
Op 13 oktober 1999 stond er niemand meer ingeschreven op 2eJvdH89-1.
Met het document van 991015 werd 2eJvdH89-1 verwijderd uit het woningbestand.
Op 991018 kreeg is een vreemde nietszeggende adresbeschikking waartegen ik bezwaar kon maken om mij zand in de ogen te strooien.
Het document 991015 heb ik nimmer van het stadsdeel ontvangen.

Aangezien Ed Molekamp en zijn chef Redband Visser nimmer hebben onderbouwd waarom de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 is verwijderd uit het woningbestand kan op grond van het telefoongesprek met Ed Molekamp geconstateerd worden dat hij en zijn chef het adres 2eJvdH89-1 willens en wetens hebben afgevoerd om mij dwars te zitten bij de noodzakelijke renovatie van het pand en de onrechtmatige bewoner te helpen aan een riante “bedrijf + woonruimte”.
Hiermee is het geen insinuatie meer maar een niet te weerleggen stelling.
Verder verwijs ik naar de transcriptie (010823T) en de volledige geluidsopname van het gesprek met dhr Ed Molekamp (Gehele gesprek 10823).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *