120324: Hoorzitting 23 maart 2012 over schadeclaim afvoer onrechtmatig bewoonde woning

Na de bestudering van de op de stadsdeelkantoren op 15 maart 2012 ter inzage gelegde dossiers bleek dat:
1. Het document 110204c ontbrak. Dit document betreft een begeleidend schrijven bij de op 1 februari 2011 genomen besluiten. Uit document 110204c blijkt dat het stadsdeel nog steeds wil afzien van mediation om het bedrag van de schade vast te stellen.
2. De bijlagen van de dikste map in omgekeerde volgorde zaten. Hierdoor zat 1 van de belangrijkste documenten van Bremer als laatste in een 5 cm dikke map. Het belangrijkste document van het stadsdeel (verweerschrift) zat als eerste en bovenste document in de 5 cm dikke map.
3.Het stadsdeel heeft sommige documenten 2 keer in het dossier gestopt.
Op 15 maart heb ik voorgesteld om het gehele dossier op deze website te plaatsen en dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan alle leden van de Adviescommissie Bezwaarschriften.
De documenten zijn zo veel mogelijk geschikt gemaakt om digitaal te kunnen doorzoeken.
Verder is de pleitnota van Bremer toegevoegd die op de zitting is voorgedragen voor zover deze nog niet in concept beschikbaar was gesteld.

U kunt doorklikken naar:
1.Digitale dossier documenten schadeclaim “afvoeren woning 2eJvdH89-1”. .
2.Definitieve correcties en opmerkingen op verweerschrift dhr Nomden namens het stadsdeel .
3.Weerlegging stelling Nomden dat het volstrekt onjuist is dat ambtenaar Ed Molekamp het adres heeft afgevoerd om te voorkomen dat Bremer zijn huurder kon uitzetten.
4.Weerlegging stelling Nomden dat Bremer onjuiste informatie zou hebben verstrekt aan voormalig hoofd handhaving bouwen en wonen Redband Visser.
5. De pleitnota van Bremer die gebruikt is op de hoorzitting van 23 maart 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *