130402: Inleiding renovatie 2e Jan van der Heijdenstraat 89

Deze weblog gaat over de door stadsdeel oud zuid (sinds 1 mei 2010 zuid) aangeboden faciliteiten voor het renoveren van het pand 2e Jan van der Heijdenstraat 89. De weblog is een soort interactief boek.
Op alle artikelen kunt u reageren en u kunt vragen stellen aan de auteur van de artikelen.
Indien u wilt kunt u ook zelf artikelen plaatsen.
U kunt onderstaande inleiding lezen of direct doorklikken op onderstaande artikelen:

130114 Bespreking raadsadres in commissievergadering 16jan2013

120917 Raadsadres verkoop panden door stadsdeel
120808 Zitting Raad van State over kosten werkzaamheden na brand 8mrt2005
120517 Dubieuze Opdrachtverlening Ron de Waal na brand 8 maart 2005
120324 Hoorzitting 23 maart 2012 over schade claim afvoer onrechtmatig bewoonde woning
100531 Raadsadres 31 mei 2010
100428 Het wegadresseren van de illegaal bewoonde woning 2eJvdH89-1
80910 Beantwoording 10 september 2008 van raadsadres 20 september 2007
70629 Aangifte inzake verdachte vastgoedtransacties stadsdeel Oud Zuid

Inleiding project 2e Jan van der Heijdenstraat 89
In 1991 besloot de stadsdeelraad van de Pijp om de panden 2eJvdH85 t/m 99 te laten slopen, omdat het niet rendabel zou zijn om de panden te behouden. De acht particuliere eigenaren wilden hun woningen echter blijven bewonen of verhuren en probeerden de sloop van hun woningen tegen te houden.
Mede op initiatief van Hans Bremer werd in 1995 het sloopbesluit herzien en besloot de stadsdeelraad dat het stadsdeel moest overleggen met de eigenaren om de panden grondig te renoveren.
In 1998 presenteerde het stadsdeel een plan van aanpak om de woningen te renoveren.
In 1999 ontwikkelde bouwkundige Bremer een plan voor de renovatie van zijn pand 2eJvdH89.
Van 1998 tot 2004 hebben 6 achtereenvolgende projectleiders van het stadsdeel de particuliere eigenaren systematisch tegengewerkt om hun pand te kunnen renoveren. Het stadsdeel hielp een bewoner zonder woonvergunning in het pand van Bremer door een illegaal bewoonde woning uit het woningbestand te verwijderen zonder Bremer de mogelijkheid te geven om tegen deze onrechtmatige daad van het stadsdeel bezwaar te maken. Hierdoor werd de illegale bewoning door het stadsdeel gelegaliseerd op onrechtmatige wijze en kon de stedelijke woningdienst niet meer controleren of de woning rechtmatig werd bewoond.
Doordat de gelegaliseerde bewoner van de officieel niet meer bestaande woning in de zelfstandige woning kon blijven wonen voor een extreem lage vergoeding, wilde hij niet uit de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H en de daarboven gelegen woning op de eerste verdieping en begon hij met behulp van een door het stadsdeel betaalde advocaat procedures om te voorkomen dat hij tijdelijk uit zijn woning moest voor de renovatie. Doordat de onderste twee bouwlagen niet voor de renovatie beschikbaar kwamen voor het noodzakelijke funderingsherstel en horizontaal leggen van de extreem scheve vloeren, stonden de bovenwoningen van het pand in verband met de juridische procedures lange tijd leeg.
In 2002 werden de leegstaande bovenwoningen door Oost-Europese krakers in gebruik genomen en verdwenen alle gereedschappen van een aannemer en werd de buurt geterroriseerd door extreme overlast. De Oost-Europese krakers werden uiteindelijk door het OM ontruimd in verband met onder andere diefstal van gereedschappen, extreme overlast en illegaal verblijf in Nederland.
Na de ontruiming kon nog niet met de renovatie worden begonnen, omdat de bewoner van de officieel niet meer bestaande woning weigerde mee te werken aan de renovatie.
Eind 2003 werden de bovenwoningen voor de tweede keer gekraakt. Hoewel het stadsdeel op de hoogte was van het feit dat energie maatschappij Nuon de gas- en elektrameters had verwijderd (omdat de Poolse krakers weigerden om voor hun energie te betalen) weigerde het stadsdeel om mee te werken aan een ontruiming op grond van de extreem brand onveilige situatie.
Op 8 maart 2005 ging het gekraakte pand 2e Jan van der Heijdenstraat 89 door brand verloren.
Op last van het stadsdeel werden op 10 maart 2005 ook alle woningen van de panden 2eJvdH87 (eigendom van stadsdeel) en het pand 2eJvdH91 (eigendom van Robert Boeren) ontruimd.
In 2007 oordeelde de Raad van State dat het stadsdeel onrechtmatig had gehandeld door het zonder samenvoegingsvergunning afvoeren van het adres van de destijds onrechtmatig bewoonde distributiewoning 2eJvdH89-1.
In 2009 oordeelde de Raad van State dat stadsdeel Oud Zuid onrechtmatig had gehandeld door na de brand van 8 maart zonder overleg en noodzaak verrichten van sloopwerkzaamheden, terwijl Bremer had aangegeven alle noodzakelijke werkzaamheden in eigen beheer te willen doen, nadat het onderzoek naar de oorzaak van de brand was afgerond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *