100417: Samenvatting wegadresseren illegaal bewoonde woning 2eJvdH89-1

Het pand 2e Jan van der Heijdenstraat 89 was sinds april 1999 eigendom van Hans Bremer en bestond uit een bedrijfsruimte op de begane grond en drie bovengelegen woningen.
Volgens het woningbestand van de gemeente Amsterdam had het pand 2eJvdH89 op 26 januari 1998 vier adressen: 89-Huis : bedrijfsruimte daarboven 89-1, 89-2 en 89-3: zelfstandige woningen (zie 980126).
Het woonhuis 89-1 werd door de officiële huurder van de bedrijfsruimte ( TV Videocenter) onderverhuurd aan W. Wildevuur voor aanvankelijk Hfl. 450,- per maand. In tegenstelling tot de feitelijke situatie heeft Wildevuur zich in 1991 bij het stadsdeel ingeschreven als bewoner op 89 Huis.
Nadat TV Videocenter eind 1994 de huur had opgezegd, heeft Wildevuur zijn bedrijf EPS ingeschreven op 2eJvdH89-H bij de Kamer van koophandel en mocht hij in verband met zijn bedrijfsactiviteiten de huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H en de woning 2eJvdH89-1 van de vorige huurder TV Video Center overnemen totdat het pand zou worden gesloopt of gerenoveerd.
In mei 1999 werd de huur van de bedrijfsruimte opgezegd, vanwege dringend eigen gebruik om het pand te kunnen renoveren in het kader van het stadsvernieuwingsproject van de panden 2eJvdH 85 t/m 99 . De opzegtermijn bedroeg in deze 1 jaar.
Binnen het kader van dit project kwamen alle bewoners in aanmerking voor een uitplaatsingsvergoeding van 8000 gulden en werden de bewoners “stadsvernieuwingsurgent” zodra de eigenaar met een “vernieuwbouwplan” kwam, op grond waarvan de bewoners om technisch noodzakelijke redenen het pand (tijdelijk) moesten verlaten.
De bewoner van 89-2 stond evenwel al circa 15 jaar ten onrechte ingeschreven op 89-1. Een misverstand omdat de toenmalige eigenaar de woning 2eJvdH89-2 in het huurcontract omschreef als eerste bovenwoning. Enigszins verklaarbaar omdat 2eJvdH89-1 tot 1990 werd bewoond door de gebruiker van de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H.

Reactie bewoners
Op 30 juli 1999 werden alle bewoners van het pand 2eJvdH89 stadsvernieuwingsurgent (zie 990730).
De bewoners van 89-2 en 89-3 maakten binnen een jaar naar alle tevredenheid gebruik van de uitplaatsingsbemiddeling door de Stedelijke Woningdienst.
Wildevuur startte echter een procedure bij de Huurcommissie op grond van de scheve vloeren. Wildevuur / EPS weigerde te overleggen over de noodzakelijke uitplaatsing voor het funderingsherstel en het horizontaal leggen van de extreem verzakte vloeren.

Het stadsdeel hielp EPS/Wildevuur, terwijl Wildevuur niet beschikte over de vereiste woonvergunning, via onderhuur een huurder van bedrijfsruimte was geworden en zich manifesteerde als gedupeerde huurder.
Zonder overleg met de eigenaar voegde het stadsdeel op 15 oktober 1999, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 1999, 2eJvdH89-1 af uit het woningbestand en daardoor bestond 2eJvdH89-H uit twee verdiepingen (zie 991015) .
Op 19 oktober 1999 stuurde het stadsdeel de adresbeschikking naar bureau informatiemanagement, beheerder van het woningregistatiesysteem (zie 991019) .
Naar eigenaar Hans Bremer werd een onvolledige adresbeschikking gestuurd op 18 oktober 1999 waarin 89 huis werd geregistreerd als bedrijf + woning. Dit schrijven werd afgesloten met een “volledigheidshalve correcte adressering van het pand”, waarbij 89-1 niet in de opsomming was meegenomen (zie 991018).
Hans Bremer maakte bezwaar tegen de mutatie en de onvolledige opsomming (zie 991102). Dit bezwaar werd door het stadsdeel verworpen, waarbij voorbij werd gegaan aan het feit, dat de samenvoeging had plaatsgevonden zonder dat daarvoor een vergunning was verstrekt. Deze zienswijze is later bevestigd door de Raad van State (11205). Het stadsdeel gaf ondanks vele verzoeken van Bremer in de periode tot oktober 2004 geen gehoor aan het verzoek om aan de zelfstandige woning weer een adres te geven (zie o.a. 31218  en 41021).
Ook de verzoeken om een voor beroep vatbaar besluit te nemen werden lage tijd niet gehonoreerd. Pas in oktober 2004 werd Bremer in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de weigering van het stadsdeel om een voor beroep vatbaar besluit te nemen. Zie bezwaarschrift (41105).

Raad van State
Ook nu was er weer een uitspraak van de Raad van State nodig om dit bezwaarschrift gegrond te verklaren. In hoger beroep werd op 29 augustus 2007 de uitspraak van de rechtbank Amsterdam (december 2006) vernietigd en werden besluiten van het dagelijks bestuur van het stadsdeel uit de jaren 2004 tot en met 2007 vernietigd of herroepen en kende de Raad van State met terugwerkende kracht aan de woning op de eerste verdieping van de 2eJvdH89 weer het adres 2e Jan van der Heijdenstraat 89-1 toe (70829).

Conclusie
Uit het bovenstaande kan geen andere conclusie worden getrokken dat Hans Bremer er alles aan heeft gedaan om de fout van het stadsdeel te herstellen. Het stadsdeel zelfs na de twee uitspraken van de Raad van State weigerde om dit dossier ordentelijk af te wikkelen door zelfs overleg over de geleden schade als gevolg van het onrechtmatig handelen te weigeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *