100414: Stadsvernieuwingsurgentie bewoners 2eJvdH85-99

In het kader van het stadsvernieuwingsproject kwamen alle bewoners van de panden 2eJHvdH85t/m99 in aanmerking voor een uitplaatsingsvergoeding van 8000 gulden en werden de bewoners stadsvernieuwingsurgent zodra de eigenaar met een vernieuwbouwplan kwam op grond waarvan de bewoners om technisch noodzakelijke redenen het pand (tijdelijk) moesten verlaten.
Op 30 juli 1999 werden alle vier bewoners van het pand 2eJvdH89 stadsvernieuwingsurgent.
Drie van de vier bewoners maakten binnen een jaar naar alle tevredenheid gebruik van de uitplaatsingsbemiddeling door de Stedelijke Woningdienst.
In mei 1999 werd de huur van de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H opgezegd.
De gebruiker van de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H (EPS) had echter ook de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 in gebruik, zonder de daarvoor vereiste woonvergunning. EPS weigerde te overleggen over de noodzakelijke uitplaatsing voor het funderingsherstel en horizontaal leggen van de extreem verzakte vloeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *