100408: 19 oktober 1999 verwarring bij bureau informatiemanagement

Op 19 oktober verstuurde het stadsdeel de adresbeschikking naar bureau informatiemanagement. Een jaar later ontving Bremer op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur een document waarop aantekeningen stonden (zie 991019). Op dit document staat dat er blijkbaar was geconstateerd dat er iets mis was in het BVA-systeem (Basis Vastgoedregistratie Amsterdam). Wellicht heeft het stadsdeel daarna de adresbeschikking aangepast. Dit blijkt ook onder andere uit documenten die het stadsdeel ter inzage had gelegd voor de beroeps- en bezwaarschriftencommissie. (zie o.a. 991129).
Ook uit het verweerschrift van het stadsdeel blijkt dat het mogelijk is dat de adresbeschikking later is aangepast  (zie 991209).
In het verweerschrift staat: “In de beschikking van 18 oktober tenslotte, is wederom op juiste wijze weergegeven wat de situatie was op de hogere bouwlagen en is helaas abusievelijk melding gemaakt van OH + H.” Van een onderhuis was namelijk helemaal geen sprake.
Uit de documenten die Bremer later van bureau informatiemanagement ontving blijkt dat het adres 2eJvdH89-1 op 1 oktober 1999 is afgevoerd.
Uit een document van alle woningen die in verband met bouwactiviteiten zijn afgevoerd blijkt dat de woning 2eJvdH89-1 is afgevoerd in verband met verbouw (zie 991105). Hetzelfde blijkt uit een raadpleging van het BVA systeem  (zie 991205).
De desbetreffende documenten kreeg Bremer pas na de zitting van de beroeps- en bezwaarschriftencommissie van 10 december 1999.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *