100401: Bijlagen

901001 Huurovereenkomst W.Wildevuur onderhuur 2eJvdH89-1
950330 Uittreksel KvK van European Perfusion Service vestiging op 2eJvdH89-H
980126 Woningenbestand gemeente Amsterdam 2eJvdH89 beging 1998
990730 Bewoners worden uitgeplaatst door SWD ivm ingrijpende renovatie
990915 Zienswijzenbrief
991015 Document 2eJvdH89-H mutatie adres ivm “samenvoeging” en “verbouw”
991018 Adresbeschikking “bestemmingswijziging”
991019 Volgens bureau Informatiemanagement klopt BVA niet
991028 Bewonershistorie 2eJvdH89-H en 2eJvdH89-1
991102 Bezwaarschrift adresbeschikking 2eJvdH89 991105 2eJvdH89-1 verdwenen door verbouw
991128 “Aanpassingen” op zienswijzenbrief 991129 “Aanpassingen” adresbeschikking
991205 BasisVastgoedAmsterdam -> 2eJvdH89-1 afgevoerd ivm verbouw
991209 Verweerschrift stadsdeel over besluit adresbeschikking
011205 Uitspraak Raad van State: voor samenvoeging 2eJvdH89H+1 besluit vereist
00905 Volgens stadsdeel is bedrijfsruimte samengevoegd
11020 Verzoek aan Wethouder Ger de Visser om toekenning adres 2eJvdH89-1
11211 Tweede verzoek Notaris afsplitsing
20103 Formele regels afsplitsing bedrijfsruimte
20417 Afdeling vergunningen gaat akkoord met afsplitsing bedrijfsruimte
20419 Bremer verzoekt aparte adressen bedrijfsruimte en woning eerste verdieping
20502 Transcriptie deel gesprek met Redband Visser op 2 mei 2002
20506 Redband Visser geen aparte adressen na manipulatie informatieverstrekking
20513 Naar gekraakte pand 2eJvdH89 gestuurd antwoord op brief 20 oktober 2001
21220 Acht maanden wachten op afspraak over toelichting illegale woningonttrekking
30116 Jaensch wil weten waarom er geen samenvoegingvergunning is
30117 Verdraaiing onderzoeksvragen “onafhankelijk” onderzoek
30131 Dossier Bremer voor “onafhankelijk” onderzoek
30204 Hoofd handhaving Redband Visser mag “onafhankelijk” onderzoek aanpassen
30415 Bremer wijst wethouder Jaensch op dubieuze “onafhankelijk” onderzoek
30519 Bremer informeert raadsleden over illegale samenvoeging door stadsdeel
31218 Verzoek om samenvoeging terug te draaien en adres 2eJvdH89-1
41021 Stadsdeel weigert voor beroepbare beslissing te nemen
41022 Bremer reageert op brief stadsdeel 41021
41024 Email plaatsvervangend hoofd afd Handhaving Bouwen en Wonen
41025 Verzoek voor beroep vatbaar besluit
41104 Verzoek stadsdeel om geen brieven meer te sturen
41105 Bezwaarschrift tegen weigering nemen van voor beroep vatbaar besluit
70422 Aanvulling hogerberoepschrift Raad van State toekenning adres 2eJvdH89-1
70829 Raad van State vernietigt besluiten stadsdeel en kent adres 2eJvdH89-1 toe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *