70629: Aangifte inzake verdachte vastgoedtransacties stadsdeel Oud Zuid

Tijdens mijn laatste raadsvergadering op 1 maart 2006 (zie 60301) heb ik als raadslid een interpellatie aangevraagd over twee dubieuze vastgoedtransacties van stadsdeel Oud Zuid. De toenmalig voorzitter van de stadsdeelraad van Oud-Zuid Egbert de Vries heeft de interpellatie niet toegestaan. Aangezien ik niet werd herkozen en andere raadsleden dit onderwerp niet oppakten heb ik een dossier aangeboden aan de hoofd officier van Justitie.
Het dossier is bekeken door een Officier van Justitie en het Functioneel parket. Door miscommunicatie is de aangifte lang blijven liggen en er is nog geen officiële beslissing over het dossier genomen. Waarschijnlijk belandt dit dossier in een archief.
Tegen sommige in het dossier genoemde personen is op 29 juni 2007 aangifte gedaan, maar zullen op wellicht een enkeling na niet worden vervolgd. De artikelen zijn delen van de aangifte en moeten ook zo geïnterpreteerd worden. Beweringen zijn zo veel mogelijk gestaafd met bewijsstukken. Sommige privacy gevoelige teksten zijn weggelaten.
Nadat dit dossier is overgedragen aan het OM heeft de Raad van State geoordeeld dat het stadsdeel tot twee keer toe onrechtmatige heeft gehandeld.
Op 29 augustus 2007 (zie70829) oordeelde de Raad van State dat het stadsdeel de huisvestingswet en de APV niet hadden gehanteerd en zonder samenvoegingsvergunning de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H en de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 hadden samengevoegd.
Op 23 december 2009 (zie 91223) vernietigde de Raad van State een besluit van het stadsdeel om mij kosten in rekening te brengen voor het zonder overleg slopen van onder andere de voorgevel van het pand 2eJvdH89.

De oorspronkelijke aangifte is gesplitst in de volgende artikelen:
0. Inleiding
1. Slechts 3 personen uitgenodigd voor “openbare” inschrijving panden stadsdeel  
1a. 2e Jan van der Heijdenstraat 87+95
1b. Quellijnstraat 138-2
1c. Wat maakt de verkoop van de stadsdeelpanden dubieus?
1d. Samenvatting dubieuze verkoop panden
2. Willekeur en onrechtmatig handelen ambtenaren stadsdeel
3. Het dubieuze handelen van inspecteur Ron de Waal
4. Scheve vloeren
5. Brandveiligheid
6. Sloopkosten
7. Bijlagen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *