70612: 0. Inleiding

Geachte heer de Wit,
Bij deze wil ik uw aandacht vragen voor een aantal dubieuze vastgoedtransacties van Stadsdeel Oud Zuid en het manipuleren van aanschrijvingen waardoor enkele vastgoedhandelaren zich met behulp van ambtenaren van het stadsdeel aanzienlijk hebben kunnen verrijken.
Een van de ambtenaren die hierbij betrokken is betreft dhr Ron de Waal. Ik heb onlangs uit de media begrepen dat er naar de heer de Waal ook een ander strafrechtelijk onderzoek loopt.
Ik heb de stellige overtuiging dat ambtenaren van stadsdeel Oud Zuid onrechtmatig hebben gehandeld bij de verkoop van panden van het stadsdeel aan een drietal huizenhandelaren en dat enkele ambtenaren deze handelaren ook op andere manieren systematisch hebben bevoordeeld.
Ik ben vanwege diverse hoedanigheden (ervarings)deskundige:
1.Ik ben bouwkundige
2.Ik ben 8 jaar lang raadslid in stadsdeel Oud Zuid geweest
3.Ik ben 4 jaar lid van de huurcommissie geweest
4.Mijn pand 2eJvdH89 maakte deel uit van het onderhavige stadsdeelproject 2eJvdH85-99
5.Een partijgenote was mede-eigenaar van een pand waarvan het stadsdeel een leegstaand appartement te koop aanbood aan dezelfde 3 uitverkoren huizenhandelaren.

Ik zal achtereenvolgens ingaan op (1) de verdachte transacties en (2) de willekeur en het onrechtmatig handelen van het stadsdeel.
Ik verzoek u dit schrijven te behandelen als een aangifte en wordt graag gehoord, omdat ik niet alle feiten aan papier toevertrouw.
Veel stellingen in dit stuk kan ik aantonen met behulp van opgenomen (telefoon)gesprekken en andere informatie. Op het moment van verhoor zal ik in overleg met uw dienst hierop een toelichting geven. Mede naar aanleiding daarvan kan ik deze aangifte gericht aanvullen.
Ik wil eerst ingaan op de merkwaardige verkoop van de panden 2eJvdH87+95 en Quellijnstraat 138-2 middels een tender waarop slechts enkele uitverkoren huizenhandelaren konden reageren, terwijl de huizenhandelaren elkaar niet alleen kenden maar zelfs samen eigenaar waren van een BV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *