70606: 2. Willekeur en onrechtmatig handelen ambtenaren stadsdeel

Ambtenaren van bouw- en woningtoezicht kunnen op verschillende manieren pandeigenaren bevoordelen en benadelen. Het al dan niet verstrekken van een bouwvergunning of het al dan niet goedkeuren van een verbouwing heeft vaak enorme financiële gevolgen.
De waarde van een pand stijgt sterkt als de bewoners er uit zijn en het pand mag worden gesplitst. De waarde van een pand wordt negatief beïnvloed als het stadsdeel de eigenaar verplicht om het pand aanzienlijk te renoveren, terwijl het onmogelijk wordt gemaakt de huren te verhogen. Inspecteur Ron de Waal deed dit door het zeer willekeurig aanschrijven van de panden en het actief meewerken om de bewoners uit bepaalde panden te krijgen.
Het stadsdeel was eigenaar van 2 panden in de stadsvernieuwingslocatie 2eJvdH85-99.
De particuliere eigenaren wilden in 1999 de panden zeer rigoureus renoveren en daarna de huren verhogen en/of verkopen als appartementen. Het stadsdeel bood hiervoor in 1999 faciliteiten om dit mogelijk te kunnen maken (990608). De bewoners van mijn pand werden op grond van een vernieuwbouwvoorstel stadsvernieuwingsurgent en kregen een verhuiskostenvergoeding van het stadsdeel (990730). De eigenaar van 2eJvdH93 kwam met een soortgelijk plan (991110). Desondanks werd het verzoek van de eigenaar van 2eJvdH93 om uitplaatsingsbemiddeling niet gehonoreerd (001213).
In 2001 deed het DB van het stadsdeel een voorstel aan de raad om de bewoners van hun panden 2eJvdH87+95 uit de woningen te zetten om deze te kunnen verkopen als appartementen. De meerderheid van de raad was tegen dit voorstel.
Het stadsdeel bood haar panden in 2004 te koop aan een select groepje huizenhandelaren.
Hoewel de uiteindelijke koper nimmer aan de inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan, kreeg hij ook nog andere gunstige faciliteiten.
Inspecteur Ron de Waal gaf de panden die het stadsdeel had verkocht aan Sandstenenprojecten BV een aanschrijving op grond waarvan de bewoning wel gestaakt moest worden. Volgens inspecteur de Waal waren de panden van het stadsdeel zodanig verzakt dat de balklagen horizontaal gelegd moesten worden (41202A en 41202S87). Volgens de begeleidende brief van juridisch medewerker dhr R.A.F. van der Brug zouden de bewoners van de stadsdeelpanden verplicht moeten worden uitgeplaatst (41202A) , omdat de panden vrij van huur moesten worden opgeleverd. Het stadsdeel verkocht de panden voor een habbekrats en ging vervolgens meewerken om de huurders definitief uit te plaatsen.
Hoewel de andere eigenaren vrijwel net zo zwaar werden aangeschreven, kregen zijn niet de mogelijkheid om gebruik te maken van uitplaatsingsbemiddeling van de gemeentelijke Dienst Wonen. De particuliere eigenaren van de panden 2eJvdH89-91-93 moesten veel geld investeren, terwijl daar geen opbrengsten tegenover zouden staan. Zij zaten behoorlijk klem.
De eigenaren van de panden 2eJvdH91 en 93 verkochten onder deze druk hun pand medio 2004 aan dhr R.J. Boeren van Semper Bibere BV-Moret Bailly BV.
De heer Boeren was begin 2004 net zoals dhr Weijnen uitverkoren om op de stadsdeelpanden 2eJvdH87en95 te bieden. Hoewel de vorige eigenaren geen uitplaatsingsbemiddeling van het stadsdeel kregen toegekend, kreeg dhr Boeren deze faciliteit direct.
Volgens de voormalige bewoners van de panden 2eJvdH91en93 bood het stadsdeel aan dhr Boeren ook nog andere faciliteiten.
Volgens de heer Simon Haringa (thans wonend op Hoogte Kadijk xxx telnr 020-679xxxx) werden de bewoners direct nadat Boeren eigenaar was stadsvernieuwingsurgent. Inspecteur de Waal organiseerde zelfs voor de heer Boeren bijeenkomsten op het wijkcentrum om de bewoners uit te plaatsen. Volgens de heer Haringa heeft Ron de Waal hierbij nadrukkelijk gewezen op de geweldige aanbiedingen die dhr Boeren deed. De heer Haringa heeft meerdere keren ingesproken over de rol van onder andere het stadsdeel bij het project.
De heer Boeren en dhr Weijnen en dhr Deenik (de door het stadsdeel uitverkorenen) hebben mij ook meerdere keren gepolst of ik mijn pand niet wilde verkopen. Hierbij werd mij nadrukkelijk vermeld dat het mij toch niet zou lukken om mijn pand te renoveren, terwijl zij alles bij het stadsdeel voor elkaar konden krijgen.

Inspecteur de Waal werd weliswaar betaald door de overheid maar bij het project 2eJvdH was hij bezig met het bevoordelen van de heren Boeren en Weijnen en het tegenwerken van de andere eigenaren. Deze tegenwerking heeft mede veroorzaakt dat mijn pand 2eJvdH89 door brand verloren is gegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *