70605: 3. Het dubieuze handelen van inspecteur de Waal

Inspecteur de Waal kreeg begin 2004 de opdracht de panden van de locatie 2eJvdH87-95 aan te schrijven waaronder de panden 2eJvdH87+95 van het stadsdeel.
Ik had reeds sinds 2000 een bouwvergunning voor 2eJvdH89 en ik had de bovenwoningen reeds klaar gemaakt voor het noodzakelijke funderingsherstel en het horizontaal leggen van de vloeren.
Ik kon echter niet verder met de renovatie, omdat de gebruiker van de bedrijfsruimte weigerde om mee te werken. Doordat het stadsdeel de bedrijfsruimte in 1999 zonder het vereiste besluit had samengevoegd kon de gebruiker, terwijl hij geen woonvergunning en geen huurcontact had voor de woning op de eerste verdieping naar de huurcommissie om huurverlaging aan te vragen op grond van de scheve vloeren. Aanvankelijk werd dit door de huurcommissie afgewezen omdat de overeenkomst betrekking had op bedrijfshuur (zie 10306), maar in laatste instantie werd dit door het Gerechtshof toch toegewezen omdat het gebruikte object volgens de registratie 1 geheel was . Hierdoor kreeg de gebruiker van de bedrijfsruimte er gratis een woning bij met een bijzonder lage huur van 200Euro/mnd voor twee bouwlagen van totaal 160m2. De huur zou pas weer opgetrokken kunnen worden aan de huur van het oorspronkelijke huurcontact bedrijfshuur nadat de vloeren horizontaal waren gelegd. (opmerking: pas op 70829 oordeelde de Raad van State dat het ging om 2 objecten met afzonderlijke bestemmingen)
De gebruiker had er dus alle belang bij om te voorkomen dat dit zou gebeuren.
De gebruiker was vanaf 990730  SV-urgent en kwam in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding van het stadsdeel, maar heeft hiervan nimmer gebruik willen maken, terwijl hij in aanmerking kwam voor alle door de woningbouwverenigingen aangeboden woningen. Ook een tijdelijke stallingsruimte voor zijn motoren wilde hij niet accepteren. Doordat de gebruiker niet wilde meewerken werd het herstellen van de fundering onmogelijk.
Aangezien de overige drie bewoners van mijn pand naar alle tevredenheid gebruik hadden gemaakt van de uitplaatsingsfaciliteiten van de Dienst Wonen en de uitplaatsingsvergoeding van het stadsdeel, waren de bovenste drie verdiepingen reeds sinds medio 2000 klaar voor de renovatie. Aangezien tijdelijke verhuur niet mocht op grond van het uitplaatsingscontract en de toenmalige regels zijn de verdiepingen kaal gesloopt zodat de vloeren horizontaal gelegd konden worden.
In april 2002 werd het pand voor de eerste keer gekraakt. De rechter wilde het pand pas ontruimen als er met het funderingsherstel begonnen kon worden. Uiteindelijk heeft de OvJ het pand laten ontruimen, omdat de krakers veel overlast veroorzaakten en aantoonbaar gereedschappen en bouwmaterialen hadden gestolen.
In oktober 2003 werden de bovenwoningen voor de tweede keer gekraakt. Met bemiddeling van de buurtregisseur zijn daarna zodanige afspraken gemaakt dat ik heb ingestemd met het gebruik van de bovenste bouwlagen door maximaal 2 personen die het pand direct zouden verlaten zodra ik kon beginnen met het funderingsherstel. Met de bewoners heb ik bovendien afspraken gemaakt om in overleg met mij de verdiepingen tijdelijk bewoonbaar te maken.
Door de aankondiging van de aanschrijving werden de bewoners echter argwanend.
Tijdelijk bewoonbaar maken was immers geen optie meer, omdat een grondiger definitieve renovatie volgens de aanschrijving noodzakelijk was.

Als dhr de Waal zijn taak en de opstelling van de aanschrijving volgens de regels en op tijd had uitgevoerd was mijn pand niet in brand opgegaan.
1.Bij het aanschrijven van de panden 2eJvdH89-91-93 hadden de regels van het handboek basiskwaliteit (kader voor actief aanschrijven in Amsterdam) gehanteerd moeten worden.
2.Het stadsdeel had het integrale handhavingsbeleid met betrekking tot brandveiligheid moeten hanteren bij 2eJvdH89.
Dhr de Waal was als inspecteur verantwoordelijk voor bovenstaande 2 punten.
In februari 2004 kondigde het stadsdeel aan dat de panden 2ejvdH87-95 werden aangeschreven door behandelend inspecteur de Waal. Sindsdien heb ik zeer veel contact gehad met dhr de Waal. Zoals uit de bijgevoegde emails blijkt heb ik hierbij veelvuldig gewezen op de brandveiligheid en de scheve vloeren (zie 51108 bericht van 40322).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *