130404 Dossier 12/3614 schadeclaim onrechtmatige sloop voorgevel 2eJvdH89

Procedure 12/3614 gaat over de schadeclaim ten gevolge van de onrechtmatige sloop van een deel van de voorgevel van 2eJvdH89.
Onderstaande documenten kunt u inzien door op de datum (jjmmdd) te klikken:
130407 Lijst documenten 12/3614 sloop gevel 2eJvdH89 zonder noodzaak en overleg
130405 12-3614 Schadevergoeding aanvulling 1:  + bijlagen 130318+130228+120404
+120315+120309+120110+110314+60321+40702+991015
130318 Persbericht OM: 2 ambtenaren (o.a. Ron de Waal) schikken voor fraude
130228  pleitnota Bremer RvS: Herzieningsverzoek 201211017
130121 B>R Verzoek om procedures af te wachten
121127 B>R Er lopen nog 3 zaken + 111025 +70421
120809 S>R De stukken gaan gepaard met een inventarislijst (A7+8)
1=Beslissing op bezwaar 120612G +120503G +120323GV+ 120323GB+120323GS
120612dwangsom +120323GB+120323S
2=Reactie op bezwaar namens DB 120228
3=aanvulling Bremer 3 120315
4=aanvulling Bremer 2 120309
5=aanvulling Bremer 1 120110
6=bezwaarschrift 110314 + zuiver schadebesluit 110204b
120718 B>R Beroepsschrift + 120612G  in1
120612G   BESLUIT in1
120503G Advies in1
120404 Antwoord WOB-vragen: Ron de Waal gaf geen schriftelijke opdracht
120323GV Verslag in1
120323GB Pleitnota Bremer in1
120323GS Pleitnota Stadsdeel in1
120315 B>S Aanvulling 3 bezwaarschrift  in3 +110204c
120309 B>S Aanvul 2 bezwaarschrift aanspr slopen voorgevel d.d. 60731  in4 +Bijlagen
120308 Opmerkingen Bremer op verweerschrift stadsdeel d.d. 120228
120228 S>B reactie op bezwaar namens DB in2
120223 WOB-vragen over opdrachtverlening sloopwerkzaamheden
120221 Beroepsschrift Raad van State inzake 201200863
120219 Opmerkingen verhoor onder ede inspecteur de Waal door bestuursrechter op 81016
120110 B>S aanvul 1 aansprakelijkstelling slopen voorgevel d.d. 31 juli 2006 (bijlage 5)
111214b S>B Verzoek aanvulling gronden
111213 Rechtbank uitspraak 10-1838: Beroep sloopkosten ongegrond
111025 Inspecteur Ron de Waal wordt vervolgd voor fraude en omkoping
110317 S>B Aanhouding behandeling bezwaarschrift tot 4 weken na uitspaak 10/1838
110314 B>S Bezwaarschrift 0 schade sloop voorgevel 2eJvdH89
110204b zuiver schadebesluit schadevergoeding sloop gevel nav brief 31 juli 2006
110204c S>B geen mediation in 4
100331 B>S Verzoek tot afstemming schadeafwikkeling 2eJvdH89
100309 Verzoek om terugbetaling kosten spoedeisende bestuursdwang
100308 Kennisgeving nieuwe besluit op bezwaar dd 23 februari spoedeisende bestuursdwang
100223  Verslag bespreking met sloper D.Tijsterman over werkzaamheden 8t/m11maart 2005
91228 Bremer verzoekt stadsdeel 45051,79 Euro sloopkosten terug te betalen
91223 RVS>B vernietiging besluit 70605 om Bremer kosten te laten betalen
81016 Procesverbaal verhoor onder ede van inspecteur Ron de Waal
80708b S>B Inspecteur de Waal bewaarde instemmingsverklaring 2eJvdH91 in privé-archief
71107 Krantz & Polak: Kosten stabilisatie gevels en muren met houtskelet 9.000 Euro
70831 Dwangbevel tot betaling kosten spoedeisende bestuursdwang 45.051,79 Euro
70829 RvS: zelfstandige woning 1-hoog moet adres hebben
70605 Besluit om besluit van 50414 te handhaven en achteraf op schrift te stellen
70421 Parool: inspecteur de Waal verdachte in omkoping en corruptie zaak projectontwikkelaar
70204 Kleurenfoto van herstelde voorgevel
70202 Bremer: Aansprakelijkstelling alle schades 2eJvdH89 + wettelijke rente
70107B Alle balklagen vervangen
60801 Bremer: Verrekening sloopkosten 2eJvdH89 15.560 Euro
60731 B>S Aansprakelijkstelling Slopen gevel 2eJvdH89
60730 B>S Aansprakelijkstelling schade 2eJvdH89
60321 Volgens stadsdeel moet pand ontruimd worden als ga- en elektra is verwijderd
50414 S>B Tijsterman kreeg mondelinge opdracht op 8 maart 2005 om 9.00uur
50325 Foto voorgevel gesloopt tot en met leistenen dorpels 2-hoog.
50324 Verslag van inspecteur de Waal van brand op 8 maart 2005
50323 Inspecteur heeft het vermoeden dat Bremer moet betalen en heeft geen ervaring
50321 Foto: Voorgevel wordt met zwaar materiaal steen voor steen afgebroken
50310 Eigenaar Boeren van 2eJvdH91 heeft achteraf ingestemd met vage opdracht aan sloper
50308N Foto: voorgevel, dakgoot en raamkozijnen na brand nog steeds aanwezig
40702 B>S Bremer verzoekt om pand te laten ontruimen ivm brandveiligheid en ontbreken G+E
991015 Afvoer 2eJvdH89-1 zonder voor beroep vatbaar besluit

 

 

 

130403 Dossier 12/3690 schadeclaim onrechtmatige verwijdering 2eJvdH89-1

Procedure 12/3690 gaat over de schadeclaim als gevolg van de door het stadsdeel onrechtmatige verwijdering van de woning 2eJvdH89-1 die op 15 oktober 1999 onrechtmatig en zonder woonvergunning werd bewoond, zodat de Stedelijke Woningdienst geen onderzoek meer kon doen naar de illegale bewoning.
Onderstaande documenten kunt u inzien door op de datum (jjmmdd) te klikken:

130403 12/3690 schadevergoeding verwijdering 2eJvdH89-1 aanvulling 1 + bijlagen
130402 Schade-overzicht onrechtmatige overheidsdaad afvoer 2eJvdH89-1 op 991015
130218 Aansprakelijkstelling gemiste inkomsten weigering hoogste bod 2eJvdH87+95
120911 Verweerschrift van Houthoff namens stadsdeel
120810 S>R Inventarislijst 12/3690 van stadsdeel
1=Beslissing bezwaarschrift verzonden op 12jun2012=120612C +120503C+120323CV+
120323CS
2=Pleitnota ten behoeve van hoorzitting 23maart2012 =120323CB (Bremer vage kopieen)
3=Reactie namens Dagelijks Bestuur op het bezwaarschrift d.d. 2 maart 2012=120302 +70829 +61211 + 60411B
4=Aanvulling 1 Bremer bezwaarschrift dd 9 januari 2012=120109 + bijlagen
5=Bezwaarschrift Bremer 12 maart 2011+ zuiverschadebesluit verzonden 4feb2011=110312+110204a+60730
120723 Beroepsschrift besluit schadevergoeding verwijdering 2eJvdH89-1 +Bijl
120612C  Besluit stadsdeel over schadeclaim verwijderen woning 2eJvdH89-1
120503C Advies over schade “adresbeschikking ????” nee afvoeren 2eJKvdH89-1
120404 WOB-antwoord:deWaal en stadsdeel deden niets schriftelijk+geen onderzoek
120323CV Verslag hoorzitting stadsdeel over schade “adresbeschikking ????”
120323H Pleitnota medewerker Houthof-Buma
120323CB pleitnota Bremer in dossier +10823T +20502T (=4 bij A8 van 120810)
120317 Dossier Claim tgv afvoeren illegaal bewoonde distributiewoning 2eJvdH89-1
120315 Aanvulling 3:Opmerking dossiers balies+verzoek toevoegen  110204c: mediation
120312 Aanvulling 2: op bezwaarschrift schadebesluit nav afvoeren adres 2eJvdH89-1
120311 Concept reactie op het verweerschrift van dhr Nomden van het stadsdeel
120306 WOB-vragen verkoop stadsdeelpanden 2eJvdH87 + 95
120302 Verweerschrift van dhr Nomden
120109 Aanvulling 1 op bezwaarschrift schadebesluit nav afvoeren adres 2eJvdH89-1
111223 Afsplitsing bedrijfsruimte van bovenwoningen (zit in 120109)
111222 Huurprocedures tegen onrechtmatige bewoner 2eJvdH89-1 (zit in 120109)
111221 Technisch situatie en uitplaatsbemiddeling bewoner 2eJvdH89 (zit in 120109)
111214a S>B Verzoek aanvulling gronden
111213 Rechtbank uitspraak 10-1838: Beroep sloopkosten ongegrond
111025 Inspecteur Ron de Waal wordt vervolgd voor fraude en omkoping
110317A S>B Aanhouding behandeling bezwaarschrift tot 4 weken na uitspaak 10/1838
110312 B>S Bezwaarschrift schadebesluit schadevergoeding 2eJvdH89
110204a S>B zuiver schadebesluit op verzoek om schadevergoeding d.d. 30 juli 2006
110204b S>B zuiver schadebesluit slopen voorgevel zonder overleg en noodzaak
110204c S>B afwijzing verzoek om mediation
101217 VGA>S advies voor stadsdeel
101201 S>B antwoord wordt uitgesteld tot 16 januari 2010
101129 B>S schade na 31-12-2004
101103 S>B overzicht schade vanaf 31-12-2004 + verlenging antwoord tot 16-12-2010
101020 S>B Ontvangstbevestiging brief 12okt2011: binnen 4 weken een reactie
101018 B>S overzicht schade als gevolg van onrechtmatig handelen 2eJvdH89
101015 B>S oorzaak schade + memo 100620
101012 B>S  Reactie op brief  101005
101005 S>B Wij geven u 2 weken om reactie op advies kenbaar te maken
100929 VGA>S Advies voor stadsdeel
100923 VGA>B
100903 memo kostenoverzicht gemaakte extra kosten 2eJvdH89
100902 memo overzicht advocatenkosten tot 31-12-04 -> 59.697,08 Euro
100901 memo overzicht facturen en betalingsbewijzen  (+ 80 bijlagen)
100804 VGA>B ontvangstbevestiging en gaat eerst tot 31 augustus op vakantie
100729 B>VGA ongeveer tekst memo 10620
100620 B: Memo oorzaak + schade
100617100617 VGA>B verzoek informatie over verwijt + oorzaak schade
100615100615 SD>Rechtbank procedure 10/1838 heeft relatie met Schadeclaim
100423 S>B stand van zaken aansprakelijkstelling 30 juli 2006 wordt thans bestudeerd
100331 B>S Vernietiging RvS besluit 5 juni 2007 “sloopkosten” 2eJvdH89
100308 S>B Nieuwe beslissing over sloopkosten + weigering betaling
100305 B>S Betalingsherinnering terugbetaling sloopkosten nav uitspraak RvS 91223
91223 UITSPRAAK RvS: Besluit sloopkosten wordt vernietigd
90923 Prijzen appartementen Amsterdam 1999-2010
71107 Kratz&Polak Resolve: OP 8 maart waren er geen spoedeisende werkzaamheden
70829 UITSPRAAK RvS: 2eJvdH89-1 krijgt met terugwerkende kracht adres 2eJvdH89-1
70301 Einde benoemingstermijn Bremer bij Huurcommissie
70204 Panden 2eJvdH voorgevel en bouwmuren staan nog. 2eJvdH89voorgevel hersteld.
70202 B>S Aansprakelijkstelling alle schades 2eJvdH89
70107B Renovatie: Alle balken 2eJvdH87+89+91 vervangen stalen balken
61211 op 70829 vernietigde besluit rechtbank om Bremer niet ontvankelijk te verklaren
60801 B>S Verrekening sloopkosten 2eJvdH89
60731 B>S Aansprakelijkstelling Slopen gevel 2eJvdH89
60730 B>S Aansprakelijkstelling schade 2eJvdH89
60411JH89 Verkoop gesplitst pand 2eJvdH89 met 20m2 uitbouw
60411S87 Doorverkoop 2eJvdH87+95 stadsdeel via huizenhandel naar DPN voor 1,5mln
60321 Burgemeester had 2eJvdH89 moeten ontruimen ogv afwezig elektra (zie 40702)
51120 Koopsommenoverzicht 2eJvdH85 uit Kadaster
51108 Emails Ron de Waal <> Bremer: Brandgevaarlijke situatie + krakers
50930 2eJvdH85-1 te koop voor 224.000Euro op Funda
50805 Aanvraag bouwvergunning 2eJvdH91+93
50320 Pand 2eJvdH89  is meer verzakt dan panden van stadsdeel
50112 Onderzoek HuurCommissie:Vloer meer dan 2cm/meter verzakt > huurverlaging
50111Splitsingsakte: Bedrijfsruimte begane grond afgesplitst van 3 bovenwoningen
41202A Panden stadsdeel kunnen pas gerenoveerd worden als leeg en onverhuurd
41202B Aanschrijving pand 2eJvdH89 voor 360.000 Euro zonder horizontaal leggen
41202S Aanschrijving pand 2eJvdH89 voor 400.000 Euro met horizontaal leggen vloeren
41021 S>B Stadsdeel weigert nemen beroep vatbaar besluit voor toekenning adres 89-1
40808 Eerste beroep vatbaar besluit op verzoek om hertoekenning adres 2eJvdH89-1
40703 B>S Bremer biedt 210.000 Euro per pand van het stadsdeel ter compensatie
40702 B>S Elektra afgesloten en ontruiming noodzakelijk ivm brandgevaarlijke situatie
40701 Puntentelling HC 2eJvdH89-H 89 punten en 2eJvdH89-1 94punten
40504 Stadsdeel eist dat Bedrijfsruimte wordt afgesplitst
40401 GH toetst Fuks/Recourt: oppervlak bedrijfsdeel ongeveer woondeel>woninghuur
40217 Verzoek om 2 afzonderlijke adressen voor bedrijfsruimte en woning
40211 Verzoek om 2 afzonderlijke adressen voor bedrijfsruimte en woning
40209  Stadsdeel dreigt notaris met aangifte OM + aanklacht bij notariële broederschap
31003 UITSPRAAK HR: Er moet getoetst worden op Fuks/Recourt
20828 UITSPRAAK RB: Bedrijfshuur omdat huurovereenkomst is overgenomen
20506 S>B volgens hoofdhandhaving handelt afd. Vergunningen onjuist
20502G RedbandVisser Gespreksopname: binnentrap net zoals bij 2 en 3 hoog
20502T RedbandVisserTranscriptie gesprek binnentrap net zoals bij 2 en 3 hoog
20419 B>S verzoek om adres voor  woning op eerste verdieping ivm afsplitsing bedrijf
20417 S>B bedrijfsruimte mag worden afgesplitst van bovenwoningen
20128 Wildevuur SV-urgent, verhuisvergoeding en huur na renovatie niet.v.toepassing
011221 Procesverbaal RB: gebruiker 2eJvdH89-1 mag met SV-urgentie 6 mnd zoeken
011211 Tweede verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
011205 UITSPRAAK RvS: 2eJvdH89-1 mocht niet worden afgevoerd zonder besluit
011020 Verzoek om het adres 2eJvdH89-1 toe te kennen aan woning eerste verdieping
010823T  MolekampTranscriptie telefoongesprek: Bremer zou huurder uit huis trappen
010823s331 Molekamp 331sec telefoongesprek: Bremer zou huurder uit huis trappen
10823s6 Molekamp11sec telefgesprek: Bremer zou anders huurder uit huis trappen.
010306 UITSPRAAK HC: bedrijfshuur
010215 SWD handhaving op illegaal bewoning 2eJvdH89-1 kan niet meer (woning weg!!)
010116 Plan van  Aanpak 2eJvdH 85-95
000907 Plattegrond bedrijfruimte 2eJvdH89-H en woning 2eJvdH89-1
000905 Afwijzing Eerste verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
000815 Walinco kan nog steeds binnen 3 maanden de fundering kan herstellen
000721 Eerste verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
000327 Voorstel verbetering Stadsdeelpanden 2eJvdH87+95
000305 Verzoek tot schadeloosstelling niet nakomen afspraken uitplaatsing bewoner
000131 Bewoner zelfstandige woning 2eJvdH89-1 vraagt huurverlaging voor 2eJvdH89H
000114 Bewoner 2eJvdH89-1 krijgt besluit over bezwaar tegen adresbeschikking Bremer
000113 Stadsdeel verklaart bezwaar Bremer tegen adresbeschikking niet-ontvankelijk
991221 Huurder 2eJvdH89-3 krijgt verhuiskostenvergoeding van stadsdeel
991205 Woning 2eJvdH89-1 op 1 oktober 1999 afgevoerd ivm Verbouw
991105 2eJvdH89-1 verdwenen door verbouw
991102 B>S Bezwaarschrift verwijdering woning 2eJvdH89-1 en bestemmingswijziging H
991032? Voorbeeld Meldings-voordrachtformulier SWD als 2eJvdH89-1 niet afgevoerd
991028 Registratie bewoning 2eJvdH89-1 : LET OP: NIEMAND INB.IS SAMENGEV.
991018 S>B Adresbeschikking 2eJvdH89: 2eJvdH89-1 weg bestemwijziging 2eJvdH89H
991015 Document op grond  waarvan 2eJvdH89-1 is afgevoerd
991004 Wijkcentrum roept huurders op om samen te werken en klachten te melden
990923 Wildevuur hodn EPService wil huurders bovenwoningen niet afzonderlijk praten
991016 Artikel 8.8 van de op 15 oktober 1999 van toepassing zijnde APV
990915 Zienswijzenbrief ontvangen op 20 oktober 1999 per fax van Ed Molekamp
990809 Uitplaatsingscontract: Na leegkomst direct beginnen met verbeteringsplan
990730 Bewoners van 2eJvdH89-H,  2eJvdH89-1 en 2eJvdH89-3 door SWD uitgeplaatst
990608 bewoners krijgen verhuiskostenvergoeding van 8000 gulden
990428 Kleuren foto met voordeur van 2eJvdH89-1 uit 1880
980126 2eJvdH89-H = bedrijfruimte en 2eJvdH89-1 = woning van Dhr de Wild Propitius
951223 VVD-fractielid Hans Bremer voorkomt sloop van de panden 2eJvdH85-99
990428 Foto voorgevel 2eJvH89
950330 European Perfusion Service wordt bij KvK geregistreerd op 2eJvdH89-H
901001 Onderhuurovereenkomst woning 2eJvdH89-1 tussen Mesman en W.Wildevuur

130402: Inleiding renovatie 2e Jan van der Heijdenstraat 89

Deze weblog gaat over de door stadsdeel oud zuid (sinds 1 mei 2010 zuid) aangeboden faciliteiten voor het renoveren van het pand 2e Jan van der Heijdenstraat 89. De weblog is een soort interactief boek.
Op alle artikelen kunt u reageren en u kunt vragen stellen aan de auteur van de artikelen.
Indien u wilt kunt u ook zelf artikelen plaatsen.
U kunt onderstaande inleiding lezen of direct doorklikken op onderstaande artikelen:

130114 Bespreking raadsadres in commissievergadering 16jan2013

120917 Raadsadres verkoop panden door stadsdeel
120808 Zitting Raad van State over kosten werkzaamheden na brand 8mrt2005
120517 Dubieuze Opdrachtverlening Ron de Waal na brand 8 maart 2005
120324 Hoorzitting 23 maart 2012 over schade claim afvoer onrechtmatig bewoonde woning
100531 Raadsadres 31 mei 2010
100428 Het wegadresseren van de illegaal bewoonde woning 2eJvdH89-1
80910 Beantwoording 10 september 2008 van raadsadres 20 september 2007
70629 Aangifte inzake verdachte vastgoedtransacties stadsdeel Oud Zuid

Inleiding project 2e Jan van der Heijdenstraat 89
In 1991 besloot de stadsdeelraad van de Pijp om de panden 2eJvdH85 t/m 99 te laten slopen, omdat het niet rendabel zou zijn om de panden te behouden. De acht particuliere eigenaren wilden hun woningen echter blijven bewonen of verhuren en probeerden de sloop van hun woningen tegen te houden.
Mede op initiatief van Hans Bremer werd in 1995 het sloopbesluit herzien en besloot de stadsdeelraad dat het stadsdeel moest overleggen met de eigenaren om de panden grondig te renoveren.
In 1998 presenteerde het stadsdeel een plan van aanpak om de woningen te renoveren.
In 1999 ontwikkelde bouwkundige Bremer een plan voor de renovatie van zijn pand 2eJvdH89.
Van 1998 tot 2004 hebben 6 achtereenvolgende projectleiders van het stadsdeel de particuliere eigenaren systematisch tegengewerkt om hun pand te kunnen renoveren. Het stadsdeel hielp een bewoner zonder woonvergunning in het pand van Bremer door een illegaal bewoonde woning uit het woningbestand te verwijderen zonder Bremer de mogelijkheid te geven om tegen deze onrechtmatige daad van het stadsdeel bezwaar te maken. Hierdoor werd de illegale bewoning door het stadsdeel gelegaliseerd op onrechtmatige wijze en kon de stedelijke woningdienst niet meer controleren of de woning rechtmatig werd bewoond.
Doordat de gelegaliseerde bewoner van de officieel niet meer bestaande woning in de zelfstandige woning kon blijven wonen voor een extreem lage vergoeding, wilde hij niet uit de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H en de daarboven gelegen woning op de eerste verdieping en begon hij met behulp van een door het stadsdeel betaalde advocaat procedures om te voorkomen dat hij tijdelijk uit zijn woning moest voor de renovatie. Doordat de onderste twee bouwlagen niet voor de renovatie beschikbaar kwamen voor het noodzakelijke funderingsherstel en horizontaal leggen van de extreem scheve vloeren, stonden de bovenwoningen van het pand in verband met de juridische procedures lange tijd leeg.
In 2002 werden de leegstaande bovenwoningen door Oost-Europese krakers in gebruik genomen en verdwenen alle gereedschappen van een aannemer en werd de buurt geterroriseerd door extreme overlast. De Oost-Europese krakers werden uiteindelijk door het OM ontruimd in verband met onder andere diefstal van gereedschappen, extreme overlast en illegaal verblijf in Nederland.
Na de ontruiming kon nog niet met de renovatie worden begonnen, omdat de bewoner van de officieel niet meer bestaande woning weigerde mee te werken aan de renovatie.
Eind 2003 werden de bovenwoningen voor de tweede keer gekraakt. Hoewel het stadsdeel op de hoogte was van het feit dat energie maatschappij Nuon de gas- en elektrameters had verwijderd (omdat de Poolse krakers weigerden om voor hun energie te betalen) weigerde het stadsdeel om mee te werken aan een ontruiming op grond van de extreem brand onveilige situatie.
Op 8 maart 2005 ging het gekraakte pand 2e Jan van der Heijdenstraat 89 door brand verloren.
Op last van het stadsdeel werden op 10 maart 2005 ook alle woningen van de panden 2eJvdH87 (eigendom van stadsdeel) en het pand 2eJvdH91 (eigendom van Robert Boeren) ontruimd.
In 2007 oordeelde de Raad van State dat het stadsdeel onrechtmatig had gehandeld door het zonder samenvoegingsvergunning afvoeren van het adres van de destijds onrechtmatig bewoonde distributiewoning 2eJvdH89-1.
In 2009 oordeelde de Raad van State dat stadsdeel Oud Zuid onrechtmatig had gehandeld door na de brand van 8 maart zonder overleg en noodzaak verrichten van sloopwerkzaamheden, terwijl Bremer had aangegeven alle noodzakelijke werkzaamheden in eigen beheer te willen doen, nadat het onderzoek naar de oorzaak van de brand was afgerond.