120808: Zitting Raad van State over kosten werkzaamheden na brand 8mrt2005

De Raad van State vernietigde op 23 december 2009 (zie 91223) het besluit van het stadsdeel om Bremer te laten betalen voor de werkzaamheden die het stadsdeel zonder noodzaak en zonder overleg met Bremer heeft laten verrichten na de brand op 8 maart 2005.
Het stadsdeel  nam daarna een nieuw besluit, omdat er volgens het stadsdeel sprake zou zijn van verrijking van Bremer als het stadsdeel zou betalen voor de uitgevoerde werkzaamheden die volgens het stadsdeel spoedeisend en noodzakelijke waren.
Volgens de door Bremer ingehuurde experts waren de werkzaamheden echter niet noodzakelijk en zeker niet spoedeisend.
Het stadsdeel heeft erkend dat het geen technisch onderzoek (zie 120404) heeft verricht naar de noodzaak van de verrichte werkzaamheden en dat er geen schriftelijke documenten zijn over de opdrachtverlening aan de sloper.
Inspecteur Ron de Waal heeft in een  telefoongesprek (beluister 50323G ) toegegeven dat hij zonder de toestemming van Bremer werkzaamheden aan het pand 2eJvdH89 heeft laten verrichten.
Volgens documenten die Bremer op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft gekregen blijkt dat er in de eerste week asbest is verwijderd (zie 50331wk1) in het pand 2eJvdH87 zonder vergunning (zie 120404).  Volgens de weekafrekening (zie 50331wk1) zijn er de eerste week geen werkzaamheden verricht aan het pand van Bremer.
Inspecteur Ron de Waal is sinds medio 2007 niet meer werkzaam bij de afdeling Handhaving aangezien hij verdachte is in een zeer omvangrijke fraudezaak (zie 70421 en 111025).
Volgens het stadsdeel moet Bremer 8407 Euro (zie 100223T) betalen voor werkzaamheden die het stadsdeel in de eerste drie dagen zou hebben laten uitvoeren.
Op 17 juli 2012 (zie 120717) heeft Bremer een toelichting gegeven waaruit blijkt dat er de eerste drie dagen na de brand geen noodzakelijke werkzaamheden in opdracht van het stadsdeel zijn verricht en dat het besluit van het stadsdeel dus is gebaseerd op valse gronden.
Aangezien het stadsdeel  geen onderzoek heeft gedaan naar de noodzaak van eventuele werkzaamheden heeft Bremer de Raad van State gevraagd om het besluit van het stadsdeel om Bremer op een andere wijze kosten in rekening te brengen te vernietigen.
Bremer gaf op 8 augustus 2012 een toelichting aan de hand van een op schrift gestelde pleitnota (zie 120808) en de heer van Gorsel namens het stadsdeel had geen schriftelijke pleitnota.
Dhr van Gorsel van het stadsdeel moest de vraag beantwoorden hoe de lijst met werkzaamheden van de eerste drie dagen na de brand tot stand was gekomen. Dhr van Gorsel antwoorden dat hij samen met de sloper aan de hand van zijn rommelige briefjes de lijst had samengesteld.
Dhr Bremer reageerde hierop dat de werkzaamheden niet in die periode waren uitgevoerd en dat het stadsdeel geen onderzoek had gedaan naar de noodzaak van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden waren uitgevoerd zonder overleg met Brmer zoals uit het telefoongesprek met voormalig inspecteur Ron de Waal bleek (luister 50323G ).
Bremer hoefde van de voorzitter van de RvS niet meer met een manquette aan te tonen dat de uitgevoerde werkzaamheden niet nodig waren.
De RvS zal uiterlijk 18 september 2012 uitspraak doen.
Alle processtukken in de procedure bij de Raad van State zijn vermeld in Bijlage Procesdossier (zie 120716: Bijlagen RvS).

120803: Procesdossier RvS 201200863 Sloopkosten 2eJvdH89 tweede keer

120808 Pleitnota Drs Ing. H.Chr Bremer Raad van State 8 augustus 2012
120717 Aanvulling gronden 2 procedure 201200863/1/A1  + bijlagen:
120716 Uitnodiging Ron de Waal voor zitting 8 augustus 2012
120710 Communicatie inspecteur Ron de Waal<>Bremer na brand 8mrt2005
120708 Berekening belasting stempels naast draagmuur
120703 B>RvS Verzoek extra spreektijd
120404 S>B antwoorden op WOB-vragen over dossier Tijsterman
120330 S>RvS  Verweerschrift
120223W B>S WOB-vragen  over dossier Tijsterman
120223 RvS>B nadere stukken + 110204Proces verbaal + 110204PleitnotaBremer
120221 B>R aanvulling gronden + bijlagen:
120220 RvS>B U moet tijdig motiveren
120219 Opmerkingen verhoor onder ede inspecteur de Waal door bestuursrechter op 81016
120215 RvS>B schriftelijk motiveren noodzaak verslag
120124 RvS>B U mag tot en met 21 februari gronden aanvullen
120123 B>RvS Hoger Beroep tegen 10/1838 + bijlagen
120110 Aanvulling bezwaarschrift zuiver schadebesluit slopen voorgevel
111213 Uitspraak 13 december 2011
111025 Ron de Waal wordt vervolgd voor omkoping gebaseerd op 86000 telefoontaps
110811 B>R Er was niets dringends
110804 S>R + bijlagen 81016 + 100223
110501B B>R Reactie op brief stadsdeel
110501V Verklaring om geen zitting achterwege te laten
110412 Reactie stadsdeel
110321 Reactie Bremer
110223 Reactie stadsdeel 10/1838
110214 Beslissing RB 10/1838: verweerder mag over 2 weken reageren
110204Pv  Proces verbaal Rechtbank
110204Br Pleitnota Bremer
110124 B>R Bremer aanvullende stukken 10/1838: + Proces dossier
110119 B>R verzoek tot uitstel in zake 10/1838 + bijlagen 81016 + 101201
101201 Termijnverlenging oordeel schade door VGA
100615 Verweerschrift stadsdeel – bijl
100416 Beroepsschrift  + bijlagen
100331 B: Verzoek om volledige dossier te betrekken bij besluit “sloopkosten”
100309 SD: besluit om 44.879,02 Euro aan te merken als verrijking
100308 SD: Kennisgeving nieuwe beslissing op bezwaar dd 23 februari spoedeisende dwang
100305 Bremer: Betalingsherinnering om geld terug te storten
100223 SD: derde herzieningsbesluit om Bremer te laten betalen voor vernielingen
100223T Lijst met volgens stadsdeel “uitgevoerde” werkzaamheden 8 t/m 11 maart 2005
100105 S>B geen terugbetaling: situatie was spoedeisend en hoefde niet schriftelijk
91228 Bremer verzoekt stadsdeel 45051,79 Euro sloopkosten terug te betalen
91223 Uitspraak RvS : vernietiging besluit 70605 “spoedeisende” bestuursdwang
90422 B>R hoger beroep aanvulling 1
90220 B>R hoger beroep
90115 Uitspraak Rechtbank 07/2844 beroep ongegrond
81016 Procesverbaal verhoor onder ede van inspecteur Ron de Waal
80904 Antwoorden Robert Boeren op vragen stadsdeel
80709 Procesverbaal zitting rechtbank: besluit tot oproeping Ron de Waal voor verhoor
80708a Briefje Boeren uit prive archief Ron de Waal
80708b Bremer gaf geen opdracht
71107 Geen spoedeisende werkzaamheden en stabiliseren gevels kostte 9000Euro
70831 Dwangbevel tot betaling kosten spoedeisende bestuursdwang 45.051,79 Euro
70829 RvS: Uitspraak over adres zelfstandige woning 2eJvdH89-1
70605 Besluit om besluit van 50414 te handhaven en achteraf op schrift te stellen
70504 Advies Adviescommissie bezwaarschriften
70421 Inspecteur Ron de Waal verdachte in zaak van omkoping en corruptie
70222a Verslag hoorzitting
70222b Pleitnota DB
70222c Pleitnota Bremer
70210 B>S Aanvullend bezwaarschrift
51028 S>B  Uitstel aanmaning tot 6 weken na beslissing op bezwaarschrift 20 mei 2005
50606 Boeren mocht mee bieden met 2 bekenden op pandje van Stadsdeel Oud zuid
50520 B>S Als bezwaarschrift aangemerkte brief
50513 S>B Brief inzake kosten noodvoorzieningen
50414 Kennisgeving (besluit) kosten in rekening te brengen voor veiligheidsmaatregelingen
50407S Gedateerde opdrachtbevestiging met werkomschrijving Tijsterman
50331wk1 Kosten Tijsterman in week 10 van 2005
50331Tot Totale kosten Tijsterman weken 10 t/m 13
50331Tot Afvoer reststromen: asbest, baksteenpuin en dakleer(?)
50324 S: verslag mbt brand 2eJvdH89 dd 8 maart 2005
50323G Geluidsopname telefoongesprek Bremer met Ron de Waal
50323T Transcriptie telefoongesprek Bremer met Ron de Waal
50321A Schoorsteen staat nog op 2eJvdH89-3
50321B Sloop gevel 2eJvdH89 zonder toestemming
50316 Transcriptie telefoongesprek Bremer met  eigenaar Boeren van 2eJvdH91
50315 Muur tussen 2eJvdH89-91 wordt met de hand en 3man met opbouwkraan gesloopt
50313 Muur tussen 89-91 staat nog: voorgevel ongewijzigd sinds 50308 om 11 uur.
50312 Telefoongesprekken Bremer
50310 Akkoordverklaring Boeren zat 3 jaar in prive archief Ron de Waal
50310A Aankomst zeecontainer voor Spoedontruiming 2eJvdH89
50310B Bewoners 2eJvdH91 worden met hulp van Tijsterman en opbouwkraan verhuisd.
50309P Parool: Dakgoot verwijderd door Salvage voor werkzaamheden Tijsterman
50309T Transcriptie telefoongesprek: de Waal vroeg chef dhr Paap om Bremer te bellen
50308W Bewoner verhuist pas na 9 maart 2005